popupkoor

Het Margriet Eshuijs PopUpkoor is een groot koor dat bestaat uit enthousiaste mensen die in 3 koren opgesplitst zingen.

Door in kleine groepen van maximaal 20 zangers te oefenen is er veel meer aandacht voor individueel goed zingen. Uitspraak, ademsteun, dictie, zuiverheid, intoneren,
in het juiste register zingen, het kleuren in klank met elkaar, leren luisteren en onder-scheiden, het komt allemaal voorbij op een onbevangen manier. Het repertoire wordt zo gekozen dat er ook wat te zingen is. Tekst is daarbij heel belangrijk. De arrangementen zijn altijd popmuziek.

Het koor studeert eerst de melodie en tekst in, zingt uit het hoofd en daarna wordt er met elkaar een stemverdeling gemaakt. De arrangementen zijn unis, 2 stemmig, 3 stemmig, 4, 5 en 6 stemmig. 

De koorleden kunnen kiezen om ook mee te doen aan “projecten”. 

The Merry Christmas Show, a Lovely Afternoon in the Parc zijn daar voorbeelden van. 

In de agenda en het nieuws staan altijd de laatste optredens of aankondigingen.

Het koor start steeds in september en maart. 

Er is een Winterpresentatie voor alle koren in de 1ste week van februari, eind juni is de Zomerpresentatie.

Het koor zingt arrangementen gemaakt door Margriet die zo gearrangeerd zijn iedereen in een comfortabele toonhoogte zingt. Het repertoire is heel divers. Van Sting tot de Beach boys, van Timberlake tot Joe Jackson, van Dylon tot Pink.

Het repertoire dat het koor zingt past altijd
in het bereik van de gemiddelde stem-omvang. Zo zingt iedereen in zijn eigen stem en dat is de voorwaarde om popmuziek goed te zingen. Het koor is niet ingedeeld in stemsoorten. In het proces van instuderen is iedereen vrij om een 2de of 3de stem te kiezen nadat de leadvocal goed ingestudeerd is.